OPIguide.dk - få succes med OPI

Find ny viden og værktøjer til at opnå succes,
når din virksomhed indgår i et offentlig-privat innovationssamarbejde (OPI).

Kom godt i gang med OPI

Fordele ved OPI for
Private
  • Mulighed for vækst og skalering
  • Få kvalificeret din løsning i praksis
  • Styrk relationerne til dine offentlige kunder 
  • Adgang til borgere og patienter
  • Viden om offentlige beslutningsprocesser
Fordele ved OPI for
Offentlige
  • Adgang til nye, innovative løsninger
  • Ressourceoptimering og bedre offentlig service
  • Samarbejde med innovative virksomheder
  • Målrettede løsninger til patienter og borgere
  • Styrket innovationskultur

Nyheder og arrangementer

Succes med inddragelse af pårørende i nødkaldsprocessen

Der ligger et stort uudnyttet menneskeligt potentiale i at inddrage pårørende og frivillige i støtten til ældre, plejekrævende personer. Virksomheden CEKURA har succes med at inddrage pårørende i nødkaldsprocessen og samarbejdet med den offentlige hjemmepleje. De giver her nogle gode erfaringer videre.... Læs mere

Co-Creation gavner nu og i fremtiden

Tværsektorielt samarbejde betaler sig. Det viser en ny rapport fra CoLab Denmark, der fremviser cases og resultater fra de seks lokale CoLabs i Region Syddanmark.... Læs mere

Ny OPI-løsning effektiviserer arbejdsgange på hospital

På Nordsjællands Hospital er man i fuld gang med at indføre robot- og automationsteknologi for at indsamle erfaringer til senere brug, når Nyt Hospital Nordsjælland står færdigt i 2021. Blandt teknologierne er robotanlægget Gibosort, som er udviklet i samarbejde med virksomheden Gibotech og Syddansk Sundhedsinnovation.... Læs mere

Vi har nået en modningsproces i OPI – nu handler det om at vise værdi

Sådan lød det på en temasession på Velfærdens Innovationsdag 2017, da kommunale chefer og virksomheder debatterede, hvordan offentlig-privat innovation lykkedes. Og der er i dag flere ordninger, som kan vise vej.... Læs mere

Mangler kommunerne et innovativt mindset?

Det mangler de i høj grad, mener Dansk Erhverv. Et lille år efter ikrafttrædelsen af den nye udbudslov er resultaterne nemlig ikke overbevisende. Kun 4,7 % af alle udbud i første halvdel af 2016 foregik via fleksible udbudsformer som innovationspartnerskaber. Det tal skal meget højere op.... Læs mere