OPI Cases

Læs og se, hvordan andre virksomheder har håndteret typiske udfordringer, der kan opstå i et OPI-projekt. 
Klik på emneordene og find de cases, der kan inspirere dig før, under og efter et OPI-forløb.

14-11-2017

Sengesensor mindsker fald på sygehuse

Sengevandring og sengefald er et problem, der eksisterer på tværs af hospitaler og ligger personalet meget på sinde. Et OPI-samarbejde har udviklet en velfærdsteknologisk løsning, der afkaster gevinster. 

Læs mere

03-10-2017

Offentlig-privat samarbejde mindsker sygefravær

Et renere indeklima har direkte indflydelse på sygefraværet. Et offentlig-privat samarbejde mellem Hedensted Kommune og Nordic2Care giver både kvalitative og økonomiske gevinster ved brug af luftrensere.

Læs mere

17-03-2017

Digital selvmonitorering tackler personlighedsforstyrrelser

Et offentlig-privat innovationssamarbejde (OPI) mellem Region Sjælland og virksomheden Monsenso har testet en app til selvmonitorering.

Læs mere

07-02-2017

Robotter skal forflytte patienter

Blue Ocean Robotics har sammen med Universitetshospitalet i Køge udviklet en ny robotløsning, der kan flytte patienter skånsomt og ubesværet uden brug af fastmonterede loftlifte.

Læs mere

10-01-2017

Europas første innovationspartnerskab høster erfaringer

Mange ældre bliver indlagt på grund af dehydrering og følgerne heraf. Alligevel findes der ingen effektive, teknologiske løsninger, der forebygger dehydrering. De skal nu udvikles i Europas første innovationspartnerskab. Det er en udbudsform, der kombinerer udbud, innovationsforløb og indkøb, og du kan læse mere om de første erfaringer her.

Læs mere

21-11-2016

Fra skolegården til handicapområdet med OPI-puljen

Virksomheden PlayAlive har sammen med en række andre partnere fået tildelt midler fra OPI-puljen. Pengene skal bruges til at lave en ny udgave af virksomhedens læringsprodukt, e-Wall. Den nye udgave, HandiWall, bliver målrettet borgere med psykisk/fysisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

29-09-2016

Fliser med indbygget leg får ældre til at smide stokken

150 procent bedre balance, stærkere ben og potentiale til at spare millioner af kroner. Det er nogle af de overraskende resultater, ældre har opnået med en legende træning på specialudviklede fliser.

Læs mere

14-09-2016

Timedico A/S og udviklingen af ’Tempus600’

Casen giver dig indsigt i hvordan et problem for alle hospitaler verden over er blevet løst ved at en offentlig organisation og et privat firma gik sammen om at udvikle en løsning til gavn for patienter, forskellige fagpersonaler, sygehusledelse, politikere og den private virksomhed. 

Læs mere

25-08-2016

Fra smedejern til fremtidens psykiatriseng

Et offentligt-privat innovationssamarbejde (OPI) med blandt andre Region Hovedstaden og Region Syddanmark omkring udvikling af fremtidens psykiatriseng har transformeret erhvervsmøbelproducenten Agitek ApS.

Læs mere

06-06-2016

Overvejelser i OPI-processen, der kan lede til mere salg

Applikator fik i marts 2016 tilsagn om støtte fra Syddansk OPI-pulje til et projekt, der skal træne kognitive funktioner hos ældre borgere og borgere med handicap, og gøre dem mere selvhjulpne i hverdagen. De klare rammer og fælles mål i projektet har givet Applikator og deres partnere et godt fundament for samarbejde og videre salg.

Læs mere

31-05-2016

Bedre ventetid med servicedesign

Større medinddragelse førte til øget patientoplevelse på Nordsjællands Hospital med ny app for ventetid.

Læs mere

07-03-2016

Ny seng til psykiatrien

Feltarbejde, interviews og åben innovation kan bane vejen for behovsafdækning og i sidste ende udviklingen af en sikker seng, hvor regioner og virksomheder inddrages på bedste OPI-maner.

Læs mere

25-02-2016

Engagement og momentum fra alle partnere i langvarige projekter

Hvordan sikrer man bibeholdelse af enthusiasme fra både offentlige og private partnere i et langt udviklings- og afprøvningsprojekt?

Læs mere

22-12-2015

Vælg jeres stjerne - og det i skal fjerne

Da Næstved Kommune og virksomhederne Pallas Informatik og MBH International igangsatte et OPI-projekt for at udvikle en løsning til demensramte med uhensigtsmæssig vandladning, igangsatte de en kompleks proces for at udvælge den bedste løsning på deres problemstilling. Her er nogle af deres overvejelser

Læs mere

21-12-2015

Hvem ejer idéerne

Når projekter lever af viden, er det vigtigt at få etableret et juridisk dækkende ejerskab over organisationer og virksomheders idéer og opfindelser - og det samme gælder medarbejdernes. 

Læs mere

21-12-2015

Selv den sidste business case har ubekendte

Denne case viser, at selvom man har gennemført et OPI-projekt, så kan der stadig være mange ubekendte faktorer i den business case, man laver. Det er imidlertid sjældent spild af tid at udfylde en business case, da den lærer en om alle de faktorer, man ikke har overvejet. 

Læs mere

21-12-2015

Ulige børn leger bedst

Feedbacken har været enslydende, når vi i Idé til Værdi under OPI-Lab har spurgt, hvad vores partnere har fået mest ud af i vores OPI-projekter: Forskellighed! Denne case beskriver, hvordan vi har arbejdet med at gøre forskellighed til en ressource.

Læs mere

21-12-2015

Forældrestol til neonatalafdeling

Sygehus efterspurgte en stoleproducent til samarbejde omkring en forældrestol. Læs om forløbet, der har affødt udvikling af prototype, indgåelse af en OPI-aftale og fokus på videreførelse af konceptarbejdet.

Læs mere

04-12-2015

Brugerrejser om patientservice

Bevæbnet med fantasi, papir, pen, kamera og lyttende ører har deltagerne i OPI-projektet ’Patienternes Hus’ sammen udviklet brugerrejser, der stiller skarpt på det optimale behandlingsforløb set fra patientens perspektiv. Erfaringer viser, at brugerrejserne både er et effektivt arbejdsredskab og en illustrativ formidlingsform.

Læs mere

04-12-2015

Synliggør idérigdom

I demonstrationsprojektet ’Idé til Værdi’ havde man i fire indledende idékampagner fået flere end 300 idéer fra sygeplejersker, SOSU-assistenter, SOSU-hjælpere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og lokale ledere

Læs mere

04-12-2015

Ballerup Kommunes Velfærdsteknologilaboratorium

”Vi vil gerne være i front med velfærdsteknologi.” Det var en af visionerne, da Ballerup Kommune i 2012 byggede et nyt, moderne plejecenter i Måløv med plejehjem, ældreboliger og bofællesskab for yngre udviklingshæmmede.

Læs mere

03-12-2015

Workshop 1:1

Hvordan kommer man som virksomhed tæt på brugerne og mærker de udfordringer, som plejepersonalet på sygehusene kæmper med til hverdag? I projektet Det Intelligente Hospitalsbaderum var løsningen rollespil i en 1:1-model af et baderum.

Læs mere

02-12-2015

Rekruttering af brugere

Hvordan rekrutterer man de relevante offentlige medarbejdere til et OPI-projekts workshops og sikrer, at de har den nødvendige ledelsesmæssige opbakning?

Læs mere