Den nye udbudslov

Hvad er de væsentligste ændringer i den nye udbudslov?

Udbudsloven indeholder i alt 199 paragraffer og implementerer udbudsdirektivets i alt 94 artikler i dansk ret. Der er med andre ord tale om et omfattende regelsæt, som det vil kræve tid og ressourcer at vænne sig til for offentlige myndigheder og virksomheder. Den nye Udbudslov med virkning fra 1. januar 2016 medfører en række væsentlige ændringer på udbudsområdet og skaber på visse områder en fleksibilitet, som har stor betydning for, hvordan udbud fremover skal tilrettelægges og gennemføres.

Du finder her to mini-guides som har til formål at skabe et overblik over de væsentligste ændringer der følger med den nye udbudlov.

Denne mini-guide har til formål at skabe et overblik over de væsentligste ændringer, som ordregivere skal være opmærksomme på, når den nye lov skal implementeres i ordregivers organisation. Find den her

Denne mini-guide har til formål at skabe et overblik over de væsentligste ændringer, som tilbudsgivere skal være opmærksomme på, når den nye lov skal implementeres i tilbudsgivers organisation. Find den her