Efterlysning: Mere flyvehøjde på e-løsninger til handicappede

Hvordan får blinde adgang til online-nyheder? Og hvordan skal psykisk sårbare dyrke relationer på de sociale medier? Der er behov for, at vi sætter barren højere, når vi udvikler digitale løsninger til mennesker med handicap og psykiske lidelser, lyder det fra Social Digital. 

Den 6. juli 2017

 Digital tilgængelighed og innovation til mennesker med handicap, psykiske lidelser og socialt udsatte står alt for langt nede på dagsordenen, hvis man spørger virksomheden Social Digital. Mens vores hverdag i dag bugner med digitale løsninger til alt fra mobil betaling, adgang til dagens nyheder og tracking af den daglige motion, er der stadig langt mellem de digitale tilbud til mennesker med særlige behov. Der er behov for, at vi sætter barren lidt højere, lyder det fra Social Digital.

- Vores ambition er at skabe digitale redskaber, som brugerne kan benytte til at blive mere selvhjulpne. Samtidig er det vigtigt at udvikle digitale løsninger, som ikke sander til, når projektmidlerne slipper op. Det kræver en skarp social forretningsmodel og involvering af brugerne, siger direktør Kasper Nizam fra Social Digital.

Flere handicaporganisationer, kommuner og virksomheder har i dag fået øjnene op for de store muligheder, som den digitale udvikling åbner i forhold til mennesker med særlige behov. Men selv om behovet er stort, er der stadig et uindfriet potentiale, og alt for ofte mangler der ganske enkelt flyvehøjde på de digitale løsninger til sårbare mennesker.

- For de fleste er teknologi som apps, iPads og smartphones en bekvemmelighed, men for mennesker med handicap kan det være en absolut nødvendighed, fx til at kommunikere med omverdenen med videochat, talegenkendelse eller skræddersyede symbolprogrammer, siger Kasper Nizam.   

Netop nu arbejder Social Digital bl.a. sammen med Gentofte Kommune om at udvikle og teste et digitalt trivselskort til psykisk sårbare borger, hvor borgerne kan kortlægge sociale forbindelser til steder, aktiviteter og personer med fokus på trivsel - og anvende kortlægningen til at fremme egen trivsel.

- Social og digital innovation til mennesker med handicap og udsatte grupper skal være noget, vi skaber med udgangspunkt i brugernes ønsker og behov. At udvikle sammen med brugerne skal være en naturlig del af arbejdet med digitale løsninger til denne målgruppe. Det er der et klart behov for, da alt for mange mennesker med handicap i dag ofte oplever enten ingen eller ringe digitale løsninger, når det kommer til brugerværdi og tilgængelighed, siger Stig Langvad, der er formand for Social Digital.  

Social Digital har også været med i udviklingen og digitaliseringen af læringsmidlet TRIV NU til folkeskolen i samarbejde med Psykiatrifonden og Trygfonden. 

Med udgangspunkt i 24 karakterstyrker, som kan identificeres hos alle mennesker, er et undervisningsmateriale blevet udviklet sammen med lærere og elever i Region Sjælland. Flere studier viser, at et fokus på skoleelevers karakterstyrker har gavnlig effekt på klasserelationer, engagement, glæde ved skolen, selvværd og øget faglighed. Den digital version af TRIV NU udbredes nu til folkeskoler i hele Danmark.

For yderligere information

Har du spørgsmål til ovenstående kan du kontakte Kasper Nizam, direktør for Social Digital, T. +45 2991 9033, kn@socialdigital.dk  

 Læs mere på www.socialdigital.dk

OPIguide.dk er del af Welfare Tech, Danmarks største medlemsbaserede klyngeorganisation for sundhed og velfærdsteknologi. Welfare Tech gennemfører projekter, konferencer, workshops, netværk, match making og formidlingsaktiviteter, der kan bidrage til nye forretningsområder og til at realisere det kæmpe potentiale, som ligger inden for det sundheds- og velfærdsteknologiske område. Læs mere og se nyheder og arrangementer fra Welfare Tech.dk www.welfaretech.dk