Mangler kommunerne et innovativt mindset?

21. november 2016

For et år siden var Jakob Scharff, som er markedschef hos Dansk Erhverv, fuld af optimisme. Den nye udbudslov skulle træde i kraft ved årsskiftet. Jakob Scharff forudsagde dengang, at den ville blive et tigerspring for samarbejdet mellem det offentlige og virksomhederne.

Men sådan er det ikke gået. Dansk Erhverv har analyseret alle offentlige udbud i første halvår af 2016, og det har vist sig, at kun 4,7 % af udbuddene udnytter muligheden i den nye lov for at bruge fleksible samarbejdsformer som fx innovationspartnerskaber. Og det på trods af, at udbudsloven ifølge Dansk Erhverv har været en af de mest velforberedte love længe.

- Desværre er de nye udbudsregler kun en mindre del. Det handler om, at der er brug for et nyt mindset inden for det offentlige, hvad samarbejdet med virksomhederne angår. Der skal være færre skåltaler om innovation og mere strategisk tænkning og vilje derude, siger Jakob Scharff, markedschef i Dansk Erhverv.

Innovation sker i organisationens afkroge

Han mener, at en stor del af innovationen i det offentlige sker i små afkroge af organisationerne afkoblet fra det strategiske niveau og de strategiske beslutningstagere. 

- Grundlæggende er vi ikke kommet videre, fordi der er for meget snak og for lidt handling. Det er godt, at virksomheder bliver inviteret ind i spændende innovationsprojekter, men der skal også være mod til efterfølgende at trykke på speederen og brede det ud i driftsorganisationerne, siger Jakob Scharff.

Vejen frem er i Jakob Scharffs øjne, at offentlige organisationer får bundet innovation og indkøb sammen. Det nytter ikke noget, at en udviklingsenhed tænker store innovative tanker, hvis indkøbsafdelingen ikke får tiden til at arbejde med dialogbaserede udbud og innovative samarbejdsformer med leverandørerne. 

- I Dansk Erhverv mener vi, at halvdelen af alle offentlige udbud bør bruge innovative indkøbsmodeller. Der er brug for, at politikere på alle niveauer siger, at de tror på, at vi via innovative samarbejdsformer fx kan gøre sundhedsvæsenet mere effektivt eller i samarbejde kan udvikle produkter med internationalt potentiale, siger Jakob Scharff.

Gå helhjertet ind for innovation

Han vedkender, at det offentlige ikke skal købe innovative løsninger bare for innovationens skyld. Det handler ikke om at skulle købe ”katten i sækken” – det handler om helhjertet at gå ind for, at innovation er nødvendigt også i driften.

- Innovation skal ikke være en fin ting, en politiker opretter et center til, så vedkommende kan sige, at nu gør man noget for erhvervslivet. De skal turde at investere i samarbejdet med virksomhederne. Det kræver en tydelig ledelse, der tør stå ved, at innovation betyder forandringer for hele organisationen. Ellers kommer vi ingen vegne, siger Jakob Scharff.

Hvis du vil høre mere om Jakob Scharffs skarpe synspunkter på offentlig innovation og udbudslovens muligheder og begrænsninger, eller har du spørgsmål og kommentarer til ham, kan du møde ham på konferencen ”Innovation i Udbud”. Konferencen foregår den 1. december 2016 i Odense. Et af dagens højdepunkter er en debat mellem Jakob Scharff, Niels C. Beier, vicedirektør hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Gunhild Sander, projektchef, Væksthus Hovedstadsregionen. Teamet for debatten er ’Har vi med udbudslovens nye muligheder fået en genvej til mere innovation i udbud og et bedre udgangspunkt for kommercialisering?’.

Derudover kan du få indblik i erfaringerne fra Europas første innovationspartnerskab, få en snak med udbudseksperter og høre om muligheder i konsortier.

Læs mere: Konference: Innovation i udbud – nye veje til salg og effektive partnerskaber 

Konferencen er arrangeret af Welfare Tech Innovationsnetværket for Sundhed og Velfærdsteknologi, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Erhvervsstyrelsen.