Tidlig opsporing sparer millioner i Hedensted

En digital app til tidlig opsporing af begyndende sygdom har nedbragt antallet af indlæggelser på sygehuset i Hedensted og sparet kommunen for godt 15 millioner kroner siden 2014.  

Den 10. juli 2017

Tidlig opsporing af sygdomme kan forbedre plejen af ældre og forebygge indlæggelser på sygehuset. Det ses tydeligt i Hedensted Kommune, som i 2014 oprettede et akutteam, til styrkelse og udvikling af det akutte sygeplejeberedskab. Siden har kommunen nedbragt antallet af sygehusindlæggelser blandt borgere i alderen 65-79 år med 13%, mens det for aldersgruppen +80 år er faldet med 4%.

- Tidligere blev ældre sendt på sygehuset med væskemangel, forstoppelse, blærebetændelse og andre forebyggelige lidelser, som vi nu i højere grad håndterer i kommunen. Det kan være både psykisk og fysisk belastende for ældre at komme på sygehuset, ligesom det indebærer risiko for sekundær smitte. Derfor er det rigtig godt for borgerne, at vi har øget fokus på det forebyggende arbejde, siger René G. Nielsen, chef for Social Omsorg, Hedensted Kommune.

Et af redskaberne, kommunen benytter til opsporing af sygdomme, er ”triagering” via en app på en smartphone eller tablet. Triageringen foregår ved, at borgerens tilstand kategoriseres i en rød, gul eller grøn kategori, ud fra data, som plejepersonalet løbende indtaster i appen under hjemmebesøg.  Personer der falder i den røde kategori er de mest sundhedstruede, mens personer i den grønne kategori er de mest stabile. 

Appen gør det muligt for alle relevante medarbejdere og behandlere at tilgå de indtastede observationer. Det skaber et bedre overblik og større deling af viden om en borgers tilstand, lige som personalet løbende kan drøfte udviklingen hos borgeren og sætte flere medarbejderkompetencer i spil, siger René G. Nielsen, chef for Social Omsorg, Hedensted Kommune. 

Økonomisk set har nedbringelsen af sygehusindlæggelser sparet kommunen for 15 millioner kroner siden appen blev introduceret i 2014. 

Link til kilde

For yderligere information

Vi du vide mere om den velfærdsteknologiske indsats i Hedensted Kommune, kan du kontakte Helle Thambo Andersen, velfærdsteknologisk konsulent og projektleder, Hedensted Kommune, Social Omsorg, T: +45 2916 2070, helle.t.andersen@hedensted.dk.

OPIguide.dk er del af Welfare Tech, Danmarks største medlemsbaserede klyngeorganisation for sundhed og velfærdsteknologi. Welfare Tech gennemfører projekter, konferencer, workshops, netværk, match making og formidlingsaktiviteter, der kan bidrage til nye forretningsområder og til at realisere det kæmpe potentiale, som ligger inden for det sundheds- og velfærdsteknologiske område. Læs mere og se nyheder og arrangementer fra Welfare Tech.dk