VÆRKTØJER TIL DIT OPI SAMARBEJDE

Her finder du alle frit tilgængelige værktøjer på OPIguide.dk. Brug filtrene, og find frem til netop det værktøj der kan hjælpe dig før, under og efter dit OPI-forløb.

OPI værktøjer til det offentlige

OPI værktøjer til det private

31-01-2017

Det velfærdsteknologiske landkort

Det velfærdsteknologiske landkort er udviklet af KL (Kommunernes Landsforening) og giver overblik over flere end 700 igangsatte projekter og implementerede løsninger på sundheds- og velfærdsteknologiområdet i Danmark.

Læs mere

27-01-2017

Én indgang til samarbejde med de danske hospitaler

De fem danske regioner arbejder sammen om at hjælpe virksomheder med at etablere samarbejder med de danske hospitaler og kliniske enheder i forhold til test, afprøvning, udvikling og kliniske forsøg af medicoteknisk udstyr og velfærdsteknologi.

Læs mere

28-10-2016

8 skridt til implementering af digital velfærdsteknologi

Ud over et solidt strategisk afsæt og mål med indsatsen, er det nødvendigt at have en implementeringsplan, så man har overblik over de forskellige faser, man gennemgår i forbindelse med introduktionen af nye teknologier. Sekoia har samlet de 8 faser, deres erfaring siger, alle organisationer gennemgår i en succesfuld implementering af digitale velfærdsteknologier.

Læs mere

29-09-2016

Evaluering af innovation

Arbejder du med innovation i den offentlige sektor? Kan du også godt bruge en hjælpende hånd, når det gælder evaluering af innovation?

Læs mere

09-06-2016

Evalueringsmetoder - Praktisk vejledning til offentlige indkøbere

”Evalueringsmetoder - Praktisk vejledning til offentlige indkøbere”, gennemgår udbudsreglerne om evalueringsmetoder og beskriver en række forskellige evalueringsmetoder samt hvilke udfordringer og muligheder, der kan være forbundet ved at bruge dem. 

Læs mere

26-05-2016

Åben OPI modelaftale

Som ved ethvert andet samarbejde mellem forskellige organisationer kan den private og offentlig part med fordel indgå en juridisk aftale ved etableringen af et samarbejde. Med den Åbne Modelaftale for OPI bliver det nemmere at komme godt i gang med samarbejdet. 

Læs mere

26-04-2016

Business Case skabelon (gevinstrealisering)

Bliv bedre til at høste gevinsterne af din business case med denne skabelon og metode.

Læs mere

26-02-2016

OPI Hotline - hjælp til samarbejdet

Med OPI Hotline har du mulighed for at få hjælp til dit OPI-samarbejde. Giv et kald eller send en mail hvis du har brug for et godt råd eller ønsker sparring.

Læs mere

24-02-2016

Tips og tricks til innovationspartnerskaber

Ny step-by-step guide til, hvordan man gennemfører et innovationspartnerskab efter de nye udbudsregler

Læs mere

23-02-2016

Udbudsværktøjer

På www.bedreudbud.dk har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samlet en række værktøjer, der kan hjælpe dig i løbet af udbudsprocessen.

Læs mere

23-02-2016

Stil spørgmål til udbudseksperter

Opiguide.dk samarbejder med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om i fællesskab at nedbryde de juridiske barrierer der kan være i forbindelse med gennemførelse af OPI projekter. Du har her mulighed for at stille spørgsmål direkte til de juridiske eksperter hos Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. 

Læs mere

23-02-2016

Guide til forretningsmodel

En central udfordring i OPI er at forstå og udvikle forretningspotentialet for produktet eller servicen, som udvikles i OPI-projektet. En forretningsmodel er et godt redskab til dette formål. Den består af centrale elementer, som viser, hvordan produktet eller servicen skaber værdi for kunden.

Læs mere

23-02-2016

Partnerscreening

En forventningsafstemning giver samarbejdspartnere en fælles ide om hvilket mål, der forfølges, hvordan man når det og hvornår det sker.

Læs mere

23-02-2016

Idéudviklingsværktøj

Når man benytter idéudviklingsværktøjet i et OPI-projekt, bliver det muligt at konkretisere idéen og opnå en bedre fælles forståelse. Idéudviklingsværktøjet er konkrete øvelser til at udvikle og arbejde med idéerne og vil oftest have størst relevans i begyndelsen af OPI-processen.

Læs mere

23-02-2016

Potentialevurdering

Redskabet hjælper offentlige aktører med at vurdere om OPI projektidéer har potentiale til at blive til et egentligt OPI-projekt. Redskabet hjælper med at foretage en tidlig vurdering af, om det kan betale sig at forfølge en projektidé og lave et egentligt OPI projekt ud af det.

Læs mere

27-01-2016

Juridisk Hotline - hjælp til udbudsloven

Er du klædt ordentligt på til at gennemføre udbud eller at deltage i udbudsforretninger efter den nye udbudslov. Hotline tilbyder gratis telefonisk rådgivning om afgrænsede udbudsretlige problemstillinger, som kan besvares uden nærmere undersøgelser.

Læs mere

27-01-2016

Business Case Light skabelon

Business Case Light værktøjet er blevet opdateret og er nu niveau-inddelt. Værktøjet kan bruges til at lave estimater over de samlede økonomiske konsekvenser for den offentlige part ved at investere i nye velfærdsteknologiske løsninger.

Læs mere

25-01-2016

Hvordan sælger du din løsning?

Har du brug for inspiration og hjælp til at sælge din løsning? Du kan her finde en guide til hvordan du sælger din løsning og hvad du skal være opmærksom når du skal byde på et udbud.

Læs mere

18-12-2015

Ja eller nej til OPI

Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel?
Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet.

Læs mere

17-12-2015

OPI Modelaftale 3

Modelaftale 3 repræsentere en ombytning af roller til forskel fra Modelaftale 2. I Modelaftale 3 er det den private part som betaler den offentlige part omkostningsdækning for at opnå adgang til viden om fx offentlig drift.

Læs mere

09-12-2015

Idéscreening

Løbende screeninger skal sikre, at jeres projekt arbejder med de behov og idéer, som bedst kan udvikles, implementeres og skabe værdi.

Læs mere

09-12-2015

Behovsscreening

Løbende screeninger skal sikre, at jeres projekt arbejder med de behov og idéer, som bedst kan udvikles, implementeres og skabe værdi.

Læs mere

09-12-2015

Effektmåling

Hvad er projektets effekter, og hvordan måles de? OPIguide.dk giver dig overblik over hvad I skal måle, hvordan I skal måle og hvordan...

Læs mere

09-12-2015

Handlingsplan

Denne handlingsplan er et simpelt projektstyringsværktøj, der hjælper med at sætte fokus på de aktiviteter, man skal igennem i løbet af faserne i et OPI-projekt. Delresultater, aktører, tidsramme og kommunikation er en del af handlingsplanen.

Læs mere

09-12-2015

Parat til OPI?

Værktøjet er udviklet til at hjælpe den offentlige part med at sætte fokus på områder, hvor man skal være særlig opmærksom, når man laver udviklingssamarbejder med private virksomheder.

Læs mere